קיילי בת 23

בשבילך בעיר תל אביב ובאזור המרכז. אני החבילה הכוללת התמונה שלי היא אמיתית ואני טובה יותר באופן אישי – דוגמנית צעירה ויפה.